Dr. Orrin Devinsky

Szereg niezależnych badań naukowych, przeprowadzonych w ostatnich latach niezbicie dowodzi, że olej CBD leczy padaczkę, ponieważ może przyczynić do wyraźnej poprawy stanu zdrowia pacjentów (warto przy tym jednak wskazać, że nie ma to miejsca w każdym przypadku, a jedynie u części chorych).